Wednesday, February 10, 2016

תפקיד בכיר בארכיון המדינה

אני מעלה פוסט זה לכמה ימים בלבד, עד שתוקפו יפוג בעוד שבוע.

ארכיון המדינה מחפש כרגע מנהל אגף ציבור, תפקיד מקביל למנהל אגף ממשל שאוייש לפני כחודש. מדובר בתפקיד חדש, שהוקם במסגרת רה-ארגון כללי שבוצע בעקבות שתי החלטות ממשלה שהגדירו מחדש את תפקידי ארכיון המדינה על-מנת שיתאים למאה העשרים ואחת.

מנהל אשכול ציבור ינהל את כל פעילות הארכיון הקשורה בהוצאה של תיעוד מן האוספים אל הציבור, כולל חשיפה של תיקים רגישים, קיטלוג בשיטה חדשנית, הפעלת אתר אינטרנט חדש שתוכנן כך שכל חומרי הארכיון יוכלו להיות מוצגים בו, שירות קהל עדכני למצב החדש, ועוד כמה פרוייקטים גדולים. על מנהל האשכול להיות איש (או אשת) תוכן, אבל גם בעל יכולת ניהול מוכחת. עליו או עליה להיות מסוגלים לנהל תהליכי שינויי מורכבים, עם צוות מגוון מאוד של עובדים.

מדובר באתגר גדול, מסובך, ומאתגר מאוד, עם רמת עניין גבוהה ביותר.

פרטים אפשר למצוא באתר המכרזים של נציבות שירות המדינה. על המועמדים להגיש את מועמדותם בתוך שבוע.

No comments: